Giáo Trình Bảo Trì Máy Tính Và Lắp Ráp Sửa Chữa


Quảng cáo

mau bia.cdr

Bài 1 (2 tiết): Nhập môn lắp ráp và sửa chữa máy vi tính 3

 • 1.1 Cấu hình một máy vi tính 3
 • 1.2 Phần cứng ứng dụng và phần nhão 3
 • 1.3 Nội dung giáo trình 4
 • 1.4 Kỹ thuật An toàn khi lắp ráp sửa chữa máy vi tính 4

Bài 2 (3 tiết) Quy trình cài đặt máy vi tính 4

 • 2.1 Quy trình cài ðặt máy vi tính 4
 • 2.2 Khởi tạo ðĩa cứng qua FDISK, FORMAT 5
 • 2.3 Cài hệ ðiều hành 6
 • 2.4 Cài chýõng trình ứng dụng 8
 • 2.5 Lýu và hồi phục dữ liệu 8

Bài 3 (5 tiết): Các cấu kiện máy vi tính 8

 • 3-1 Vỏ máy và nguồn 8
 • 3-2 Mainboard và microprocessor 9
 • 3-3 Bộ nhớ ROM BIOS và RAM 14
 • 3-4 Hệ thống BUS của máy vi tính 18

Bài 4 (3 tiết): Các card mở rộng trong máy vi tính 21

 • 4.1 Monitor và card màn hình 21
 • 4.2 Card âm thanh 23
 • 4.3 Modem 24
 • 4.4 Card mạng 25
 • 4.5 Bàn phím và chuột 25

Bài 5 (5 tiết): Các ổ ðĩa cứng, ðĩa mềm và CD 26

 • 5.1 Khái niệm về các ổ ðĩa 26
 • 5.2 Ðĩa mềm 26
 • 5.3 Ðĩa cứng 27
 • 5.4 Ðĩa CD 29

Bài 6 (2 tiết) Quy trình lắp ráp và sửa chữa các thiết bị tin học 30

 • 6.1 Quy trình lắp ráp máy vi tính 30
 • 6.2 Phýõng pháp kiểm tra và khắc phục hý hỏng 31
 • 6.3 Một số hý hỏng thýờng gặp 31
 • 6.4 Back up dữ liệu trýớc khi tái tạo lại ðĩa cứng 31
 • 6.5 Các tiện ích phục kiểm tra, phát hiện hý hỏng và khắc phục 32

Bài 1 TH (5 tiết): Khởi tạo ðĩa cứng bằng FDISK, FORMAT 33

Bài 2 TH (5 tiết): Cài hệ ðiều hành Win98SE và Office97, Vietkey2000 và *****, Pascal, Từ ðiển Lạc Việt 38

Bài 3 TH (5 tiết): Cài Hệ ðiều hành Win2000/Xp (khởi tạo HDD theo phương án không được dùng DOS, Office2000/Xp 38

Bài 4 TH (5 tiết):Thực hành sửa chữa, lắp ráp và cải tiến máy tính. Thực hành chạy chýõng trình BIOS setup 38

Bài 5 TH (5 tiết): Công cụ tiện ích phục vụ chuẩn ðoán, sửa chữa và nâng cấp máy vi tính và các thiết bị tin học 47

Download -> click UTF8_Giao Trinh_LR&SC

Sưu Tầm: Internet – Danh bạ thông tin: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.