Chè Miss Đác – Giảm đường Tối đa, Ngày Bán 1.000 LyVới mục đích an toàn sức khỏe cho thực khách, chị Phượng, chủ quán chè Miss Đác, đã sử dụng 100% nguyên liệu từ tự nhiên và hạn chế nhiều nhất lượng đường, nhưng vẫn đáp ứng độ ngọt.

Nguồn: https://nld.com.vn/video/video-che-miss-dac-giam-duong-toi-da-ngay-ban-1000-ly-20191129105152617… Nguồn: https://nld.com.vn/video/video-che-miss-dac-giam-duong-toi-da-ngay-ban-1000-ly-20191129105152617.htm?fbcl>

Xem thêm: web am thuc TopVn

Sưu Tầm: Internet – Danh bạ thông tin: TopVn

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Trả lời